Servicios

Servei de recollida de residus sòlids urbans

L’Ajuntament de Vinaròs dóna una gran importància al reciclatge de residus, i per tant resulta fonamental que els ciutadans facen un bon ús dels contenidors i depositen els residus en la fracció que corresponga.

Què hem de llençar a cada contenidor?

Contenidor groc

Ampolles i envasos de plàstic, brics i envasos metàl·lics

Contenidor verd

Ampolles, flascons i pots de vidre d’aliments

Contenidor blau

Paper i caixes de cartó

Contenidor gris

Altres tipus de residus: materials orgànics, plantes, aliments...

 

Servei de recollida de cartó porta per porta

Destinat a la recollida de cartó dels comerços, atès que són els grans productors d’aquest residu.

Els dies de recollida són dimarts i divendres de 10.00 a 17.00 h.

Per a donar-se d’alta en el servei, aneu a l'Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)

 

Servei de recollida d’estris

Dilluns i dijous de 7.00 a 13.00 h.

Els usuaris tenen a la seus disposició un telèfon gratuït on sol·licitar aquest servei: 900878865