Servicios

Servei de recollida de residus sòlids urbans

L’Ajuntament de Vinaròs dóna una gran importància al reciclatge de residus, i per tant resulta fonamental que els ciutadans facen un bon ús dels contenidors i depositen els residus en la fracció que corresponga.

Què hem de llençar a cada contenidor?

Contenidor groc

Ampolles i envasos de plàstic, brics i envasos metàl·lics

Contenidor verd

Ampolles, flascons i pots de vidre d’aliments

Contenidor blau

Paper i caixes de cartó

Contenidor gris

Altres tipus de residus: materials orgànics, plantes, aliments...

Servei de recollida d'oli vegetal usat

Destinat a la recollida d'oli vegetal, per evitar el seu abocament a la xarxa del clavegueram. Les ubicacions dels contenidors són les següents:

 • Col·legi Manuel Foguet
 • Col·legi Misericórdia
 • Col·legi Sant Sebastià
 • Col·legi Jaume I
 • Col·legi Assumpció
 • Col·legi Divina Providència
 • Col·legi Consolació
 • Av. Pablo Ruiz Picasso, 55
 • C. del Soro, 13
 • Av. País Valencià, 13
 • C. Sant Pasqual, 1
 • C. Costa i Borras, 31
 • Av. Francisco José Balada, 20
 • Av. Francisco José Balada, 191
 • C. Sant Joaquim

Servei de recollida de tèxtil

Destinat a las recollida de tèxtil per als ciutadans. Les ubicacions on es troben el contenidors són les següents:

 • Av. Leopoldo Querol
 • Av. Leopoldo Querol - Cáritas
 • Av. Maria auxiliadora, 4
 • Av. Pablo Béjar, 3
 • Av. Tarragona, 27
 • Ecoparc fixe: Camí Sant Gregori, encreuament amb Camí Rossell (al costat de l'estació depuradora d'aigües residuals)

Servei de recollida de cartó porta per porta

Destinat a la recollida de cartó dels comerços, atès que són els grans productors d’aquest residu.

Els dies de recollida són dimarts i divendres de 10.00 a 17.00 h.

Per a donar-se d’alta en el servei, aneu a l'Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)

Servei de recollida d’estris

Dilluns i dijous de 7.00 a 13.00 h.

Els usuaris tenen a la seus disposició un telèfon gratuït on sol·licitar aquest servei: 900878865