Servicios

Sistema de gestió mediambiental ISO 14001 a les platges i cales de Vinaròs

Vinaròs té implantat un sistema de gestió mediambiental a les platges i cales, que compleix els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14001.


ABAST DEL SISTEMA

L’abast  del sistema són les 25 platges de Vinaròs, incloses tant les platges urbanes, com el gran nombre de cales de la localitat. El sistema abasta el mar, fins a una distància de 200 metres mar endins,  i la superficie d’arena-pedres de la platja.


OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA
1.    Augmentar la qualitat mediambiental de les platges i cales de Vinaròs; uns àmbits fortament freqüentats durant tot l’any, especialment a l’estiu
2.    Establir mesures de control i seguiment dels aspectes ambientals, per tal d’arribar a un funcionament ambientalment sostenible i al compliment de la legislació vigent
3.    Disposar de mecanismes de millora contínua dels paràmetres que incideixen en determinar la qualitat de les platges
4.    Incidir sobre tots els actors que conflueixen a les platges (en qualsevol moment i grau d’implicació) per tal que participen activament en el sistema


QUINES EMPRESES DE SERVEI ESTAN IMPLICADES?
1.    Empresa de recollida de residus i neteja de platges
2.    Empresa proveïdora del subministrament d’aigua potable, manteniment de comptadors d’aigua
3.    Entitat encarregada del socorrisme i del salvament
4.    Empreses proveïdores de productes i d’instal·lacions mòbils de temporada
5.    Empreses concessionàries dels serveis de temporada de les platges


INCIDÈNCIA DEL SIGMA EN EL FUNCIONAMENT NORMAL DE LES PLATGES
1.    El sistema obliga a que totes les actuacions estiguen procedimentades, per la qual cosa les responsabilitats i les obligacions de cada agent estan perfectament definides en tot moment
2.    L’establiment anual d’objectius ha de ser adaptat a les necessitats i a les possibilitats de les platges, a més de viables, tant tècnicament com econòmica
3.    La participació de tots els agents implicats (empreses de servei, administracions, ciutadania, polítics i tècnics...) és clau per al consens i per a l’evolució del SIGMA

Certificat del sistema de qualitat ambiental ISO 14001

Política Mediambiental

 

OBJECTIUS DE LA ANUALITAT 2021

1. Disminució d'un 5% del consum de combustible dels vehicles de neteja i salvament i socorrisme.

   1.1. Facilitar la guia de conducció eficient de l’IVACE als conductors de les empreses encarregades de les tasques de neteja i salvament  

   1.2. Reunió amb els responsables dels serveis de neteja i salvament per a trobar noves mesures de minimització del consum de combustible

   1.3. El Servei de neteja realitzarà el càlcul d’emissions de la seua activitat mitjançant l’eina de la "Estrategia Aragonesa para el cambio climático y energías limpias". Això permetrà mesurar emissions i generar estratègies per a la seua reducció, centrant-se en la optimització del consum de combustibles fòssils.

 

2. Sensibilització mediambiental sobre el Sistema de Gestió Mediambiental

 

   2.1. Realització d’una jornada de sensibilització sobre fauna litoral.

   2.2. Realització d’una jornada de sensibilització sobre consum responsable i eliminació de bosses de plàstic..

 

 

3. Augmentar el coneixement sobre la situació de qualitat de les aigües

 

   3.1. Recull de dades sobre qualitat d'aigua a través d'una boia intel·ligent.

   3.2. Addició de 4 platges més (Deveses, Foradada, Pinar i Pinets-Fondo de Bola) al cens de zones de bany reflectides en el NAYADE.

 

4. Augmentar el coneixement de satisfacció d'usuaris de platja

 

    4.1. Incloure en les xarxes socials una petita enquesta de satisfacció de l'estat mediambiental de les platges i cales.

 

 

Bandera Blava

La Bandera blava és un sistema de certificació de qualitat ambiental concedit per un jurat internacional i desenvolupat per la FEE des de 1987. Els criteris per a la seua concessió s'agrupen en quatre àrees: qualitat de les aigües de bany, informació i educació ambiental, gestió ambiental i seguretat, serveis i instal·lacions.

A Espanya, la Comunitat Valenciana lidera el nombre de platges amb Bandera Blava, amb 129, seguida de Galícia (113), Catalunya (95) i Andalusia.

Vinaròs manté el distintiu de bandera blava en dos de les seues platges, concretament, la Platja del Fora Forat i la Platja del Fortí.